www.lostcar.go.th มีข้อมูลรถที่ได้รับแจ้งหายตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 มี.ค. 2556 ผบ.ตร. พร้อม รอง ผบ.ตร.(บร) ,์ พตร. , รรท.เลขาธิการ ป.ป.ส. และ รอง ผบช.สกพ./โฆษก ตร. ร่วมพิธีเปิดหน่วยตรวจหัวใจด้วยเครื่องมือพิเศษ ชั้น 1 อาคารข้าราชการตำรวจ ,หน่วยตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ ชั้น 6 อาคารคุณวิศาล , ศูนย์ทันตกรรมชั้น 4 ฯ
5 มี.ค. 2556 ผบ.ตร. พร้อมผู้บังคับบัญชา ประชุมบริหาร ตร. และสถานการณ์ประจำวัน พร้อม VDO Conference ร่วม บช. ภาค และ บช. ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.
19 ก.พ. 2556 ผบ.ทสส. เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่ 3/2556 โดยมี ผบ.ทบ. ผบ.ทร. ผบ.ทอ. และ ผบ.ตร. ร่วมการประชุมฯ